List of active policies

Name Type User consent
Slapukų politika Site policy All users

Summary

MB „KLAIPĖDOS AKADEMIJA“ VIRTUALIOS MOKYMOSI APLINKOS SLAPUKŲ POLITIKA

Bendra informacija
MB „Klaipėdos akademija“ (Duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant tai, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami MB „Klaipėdos akademija“ interneto svetainėje www.emakademija.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tankinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės www.emakademija.lt paspaudę „Sutinku su Slapukų politika “ arba naršydami interneto sveitainėje toliau, Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Full policy

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas yra nedidelis failas (paprasta tekstinė informacijos rinkmena), išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote virtualioje mokymosi aplinkoje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos virtualios mokymosi aplinkos lankytojas pasirinko virtualiai mokymosi aplinkai peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų virtualios mokymosi aplinkos bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Taip pat slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naudojimosi virtualia mokymosi aplinka patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums (pavyzdžiui, atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti Jums neaktualios informacijos ir t. t.). Slapukais mes analizuojame Jūsų naudojimosi virtualia mokymosi aplinka istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami pagerinti Jūsų mokymosi procesą.


Kokie slapukai naudojami virtualioje mokymosi aplinkoje ir kokias tikslais jie naudojami?

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik išeinate iš VMA. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

  • Būtinieji slapukai. Būtinieji slapukai padeda atvaizduoti Jums VMA bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Būtinųjų slapukų pagalba užtikrinamas VMA bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumas bei prisitaikymas prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui virtualios mokymosi aplinkos atvaizdavimas pritaikomas Jūsų ekrano dydžiui. Būtinieji slapukai yra būtini tinkamam VMA ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų VMA ir mobiliąja aplikacija. Būtinieji slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų VMA ar mobiliojoje aplikacijoje. Duomenų tvarkymo pagrindas — Duomenų valdytojo teisiniai interesai arba VMA naudotojo sutikimas.
  • Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  VMA bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti VMA bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai VMA ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis ir atlieka panašias VMA ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. Duomenų tvarkymo pagrindas — VMA naudotojo sutikimas.
  • Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų VMA ir mobiliosios aplikacijos naudotojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų VMA ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą, ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų VMA ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o funkcionalumas aktualus. Analitinių slapukų surinkta informacija yra individualizuota. Duomenų tvarkymo pagrindas — VMA naudotojo sutikimas.


Virtualioje mokymosi aplinkoje https://education.emacademy.eu yra naudojami šie slapukai:

FUNKCINIAI SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas

Tiekėjas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Tipas

Moodle sesija

VMA

Prisiminti naudotojo vardą

Naudotojo vardas

 

Pirmo lygio slapukai

 


Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): MB „Klaipėdos akademija“, juridinio asmens kodas 305245992, buveinė Turgaus g. 1, Klaipėda, tel.: +370 653 57773, +370 615 85050, el. p.: info@emakademija.lt.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)

savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)

teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką?

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.